#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

cái ngày hôm ấy mình đã bị cha dượng cưỡng hiếp và đòi mình làm điều ấy cho ông ấy, nói thật cái cảm giác lúc đó của mình đúng là không có gì có thể tưởng tượng được mình cảm giác đó chính là địa ngục trần gian đối với mình đấy các bạn ạ, nhiều những lần mình được ở cạnh ông ấy mình cảm giác thấy ông ấy đã khiến cho mình còn không phải là mình nữa, ông ấy đã chiếm đoạt thân xác này và hành hạ mình nhiều lần ấy chứ, nhưng thứ đó mình chẳng bao giờ có thể quên được, những điều ấy mình mãi in sâu vào trong đầu mình và mình sẽ kiếm cách để giả lại những gì mà nó đã đưa đến cho mình

Diễn viên tham gia phim

N/A